Integracja z Shopify

Aby zintegrować system Responso z Shopify, wystarczy wygenerować w Responso dedykowany adres e-mail i przekierować na niego wiadomości ze skrzynki połączonej z Shopify.

  1. Kliknij przycisk Dodaj kanał.

  2. Wybierz Shopify i kliknij Dodaj, a następnie Dodaj konto.

  3. Wpisz nazwę swojego sklepu na Shopify i kliknij Utwórz. Wygenerowany został dedykowany inbox dla tej integracji.

  4. Skopiuj wygenerowany adres (przycisk Kopiuj) i dodaj go do przekierowania poczty, z którą połączone jest Twoje konto Shopify.

Informacje o tym, jak ustawić przekierowanie poczty e-mail znajdziesz tutaj. Skrzynkę pocztową możesz też połączyć responso za pomocą IMAP/SMTP – informacje na ten temat znajdziesz tutaj.

Pobieranie wiadomości

W przypadku przekierowania wiadomości, maile sprzed integracji z Responso nie zostaną pobrane i nie będą widoczne w inboxie. Integracja będzie dotyczyła tylko nowych wiadomości. W przypadku integracji IMAP/SMTP pobrane zostaną wszystkie wiadomości znajdujące się w zintegrowanej skrzynce.

Nowe wiadomości są pobierane średnio co 5-10 minut w przypadku integracji IMAP/SMTP lub natychmiast w przypadku przekierowanie wiadomości.

Wiadomości z Shopify w Responso

Wiadomości pobrane z Shopify pojawiają się na liście w inboxie głównym, gdzie będą odpowiednio oznaczone logo Shopify.

Po otwarciu danej wiadomości możesz odpowiedzieć klientowi albo przekazać jego wiadomość dalej.

Dzięki integracji możesz też ustawiać akcje automatyczne – na przykład wysyłkę autorespondera czy przekierowanie wiadomości z Shopify do wybranego pracownika.

Last updated