Edycja i usunięcie profilu agenta

Edycja profilu agenta

Aby edytować ustawienia profilu agenta, wejdź do zakładki Agenci, a następnie kliknij nazwę agenta, którego profil chcesz edytować. Możesz teraz zmienić ustawienia i dane w poszczególnych sekcjach.

Aby jakiekolwiek zmiany zostały wprowadzone w systemie, musisz kliknąć przycisk Zaktualizuj znajdujący się u dołu strony.

Informacje podstawowe

W tym miejscu możesz zmienić wyświetlane imię i nazwisko, język systemu oraz domyślny filtr (filtry są ustawiane indywidualnie, ale z tego miejsca możesz przypisać wybrany filtr do agenta).

Jeśli chcesz zmienić mail agenta, skontaktuj się z nami pod adresem bok@responso.pl.

Ustawienia powiadomień

Kliknij przełącznik, aby agent otrzymywał powiadomienia o przypisanych do niego ticketach.

Pozostałe ustawienia

Możesz włączyć korektę pisowni lub weryfikację dwuetapową na profilu agenta. Aby to zrobić, kliknij odpowiedni przełącznik.

Zarządzanie uprawnieniami

W tym miejscu możesz przypisać agentowi wybrane role, czyli zestawy uprawnień. Więcej o uprawnieniach przeczytasz tutaj.

Stopki wiadomości

W tym miejscu możesz ustawić podstawową stopkę dla agenta. Może on jednak korzystać także ze stopek zaawansowanych. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Godziny pracy

Tutaj możesz ustawić godziny pracy agenta. Godziny pracy mają wpływ na raporty - czas odpowiedzi na zapytanie jest wtedy liczony tylko w ramach określonych godzin pracy. Możesz też wykorzystać je w automatycznych akcjach i używać godzin pracy jako warunku.

Usunięcie profilu agenta

W każdej chwili możesz usunąć profil agenta. Aby to zrobić, na liście agentów kliknij Usuń przy odpowiednim agencie, a następnie potwierdź, ze jego profil ma zostać skasowany. Pamiętaj, że ta operacja jest nieodwracalna.

Last updated