Responso
PL
Search
K
Links

Agent

Agent w systemie Responso jest użytkownikiem do którego jest przypisane login oraz hasło.
Każdy agent ma swoją rolę w systemie, aktualnie wyróżnia się dwie:
  • Administrator - są to pełne uprawnienia do systemu,
  • Agent - ograniczone uprawnienia do systemu. Agenci nie mogą dokonywać konfiguracji domen, dodawać kolejnych agentów czy można im nadać ograniczenia co wiadomości ograniczając je za pomocą konfiguracji inbox.
Uwaga! W systemie istnieje ograniczenie co do logowania na jedno konto agenta, Na jedno konto agenta może logować się w jednym czasie tylko jedna osoba.