Agent

Agent w systemie Responso jest użytkownikiem do którego jest przypisany login oraz hasło.

Najczęściej agent jest tożsamy z pracownikiem obsługi klienta.

Każdy agent ma swoją rolę w systemie, którą można określić poprzez nadanie odpowiednich uprawnień. Domyślnie w systemie dostępne są dwie role: Admin i Agent. Użytkownik bazowego konta (nie utworzonego poprzez otrzymane zaproszenie) ma domyślnie przypisaną rolę Admina.

Uwaga! W systemie istnieje ograniczenie liczby osób zalogowanych na jedno konto. Na jedno konto może logować się w danym czasie tylko jedna osoba.

Last updated