Responso
PL
Search
K
Links

Dodawanie agentów

W celu dodania agenta do systemu Responso, wejdź do zakładki „Agenci”, a następnie wybierz „Zaproś agentów”:
Następnie wprowadź jego adres email oraz przypisz mu odpowiednią funkcję w zespole:
Jednocześnie możesz zaprosić kilku użytkowników.
Wybrane osoby otrzymają wiadomość email z zaproszeniem oraz zostaną poproszone o konfigurację systemu i ustawienie swojego hasła:
Po prawidłowym utworzeniu konta, status przy konkretnym agencie zmieni się na „Aktywny”:
W każdej chwili dodanego agenta możesz usunąć klikając „Usuń” lub edytować jego profil.