Dodawanie agentów

Jak zaprosić pracowników do korzystania z Responso?

Aby zaprosić kogoś do korzystania z Responso w ramach Twojej organizacji, wejdź do zakładki Agenci a następnie wybierz Zaproś agentów.

W oknie, które się pojawi, wprowadź adres e-mail osoby, którą chcesz zaprosić i z listy wybierz rolę, jaka ma być przypisana do konta tego agenta w Responso. Jeśli chcesz zaprosić kilku użytkowników za jednym razem kliknij Zaproś kolejnego użytkownika i wpisz kolejny adres e-mail oraz wybierz rolę. Następnie kliknij Wyślij zaproszenia.

Rolę przypisaną na etapie wysyłania zaproszenia można później zmienić w systemie.

Wskazane osoby otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem do Responso oraz zostaną poproszone o konfigurację własnego konta i ustawienie hasła:

Po zaproszeniu użytkownika, jego adres pojawi się na liście agentów ze statusem Zaproszono. Status zmieni się na Aktywny po prawidłowym utworzeniu konta.

Oprócz statusu, na liście agentów znajdziesz także informacje o rolach przypisanych do danego profilu oraz o tym, czy dany agent używa weryfikacji dwuetapowej przy logowaniu. Z tego miejsca możesz też usunąć profil. Pamiętaj, że jest to operacja nieowracalna.

Last updated