Widok inboxu

Domyślne sortowanie

U samej góry w menu inboxu znajdują się cztery domyślne kategorie wiadomości. Filtry służą do szybkiego odnajdywania potrzebnych wiadomości. Domyślnie są utworzone cztery filtry.

 • Wszystkie tickety - po kliknięciu zobczysz wszystkie wiadomości.

 • Tickety do obsługi - wiadomości ze statusem otwarty nieprzypisane do żadnego agenta.

 • Moje otwarte tickety - wiadomości ze statusem otwarty przypisane do zalogowanego agenta.

 • Oczekuje na odpowiedź - wiadomości różnych agentów ze statusem otwarty.

Filtry

W tej sekcji znajdziesz swoje własne filtry, które pozwolą Ci szybko odnajdywać potrzebne wiadomości. Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu filtrów, przejdź tutaj Filtry.

Po kliknięciu Zarządzaj, możesz przejść do ustawień filtrów.ustawić indywidualne sortowanie filtrów.

Widok wiadomości

W centralnej części znajduje się lista wszystkich wiadomości. W szczegółach wiadomości znajdują się takie informacje jak:

 • Requester - informacja o nadawcy wiadomości

 • Tytuł - tytuł wiadomości która przyszła od nadawcy

 • Agent - informacja o przypisanym agencie do danej wiadomości

 • Status - status wiadomości

 • Ostatnia odpowiedź - czas ostatniej odpowiedzi wraz z informacją o pozostałym czasie odpowiedzi. W systemie mamy 24h na odpowiedz na wiadomość od nadawcy.

 • . . . na samym kończy znajduje się dodatkowe menu które pozwala na wykonywanie akcji takich jak przypisanie priorytetu dla danej wiadomości czy zmiana statusu.

Szczegóły wiadomości w inbox

W inbox podczas przeglądania wiadomości możemy wyświetlić szczegóły pierwszej oraz ostatniej wiadomości bez konieczności wchodzenia w daną wiadomość, wystarczy najechać na interesujący nas ticket i pojawi się okno z zawartością wiadomości:

Przypisanie agenta

W głównym oknie wiadomości mamy możliwość również przypisania agenta do danego ticketu:

Sortowanie wiadomości

Aby posortować wiadomości możemy skorzystać z gotowych opcji znajdujących się po prawej stronie w głównym oknie. Mamy cztery możliwości sortowania

 • Ostatnia wiadomość ⬆️ - od najstarszej do najnowszej wiadomości

 • Ostatnia wiadomość ⬇️ - od najnowszej wiadomości do najstarszej

 • Pozostały czas ⬆️ - pozostały czas na odpowiedź rosnąco

 • Pozostały czas ⬇️ - pozostały czas na odpowiedź malejąco

Liczba ticketów w głównym oknie wiadomości

Istnieje możliwość ustawienia ilości ticketów wyświetlanych na stronie. Wystarczy wybrać ilość, która nas interesuję, a zmiana zapisze się automatycznie. Do wyboru mamy trzy opcje:

Odświeżanie wiadomości

Wiadomości w inbox są odświeżane automatycznie, co oznacza, że jeżeli przyjdzie nowa wiadomość, pojawi się ona bez konieczności odświeżania okna przeglądarki.

Last updated