Responso
PL
Search
K
Links

Automatyczne akcje

Automatyczne akcje pozwalają zautomatyzować powtarzalne procesy w obsłudze klienta, które – choć proste i szybkie z pozoru – sumarycznie zajmują wiele czasu każdego dnia.
Aby przejść do automatycznych akcji, przejdź do ustawień (ikona koła zębatego) i z menu wybierz pozycję Automatyczne akcje.

Dodawanie akcji

Aby dodać akcję, kliknij Dodaj workflow.
W widoku tworzenia automatycznej akcji należy ustawić warunek, czyli okoliczności, w których dana akcja ma się wydarzyć, oraz samą akcję, która ma zostać wykonana.
automatyczne akcje Responso

Warunki do wyboru:

Źródło - wybierz, jeśli akcja ma dotyczyć wiadomości z określonego kanału.
Utworzenie nowego ticketu - wybierz, jeśli akcja ma się wydarzyć, kiedy zostanie utworzony jakikolwiek nowy ticket (zarówno zainicjowany przez pracownika z poziomu systemu, jak i zainicjowany przychodzącą wiadomością klienta).
Dzień tygodnia - wybierz, jeśli akcja ma się wydarzyć w określone dni tygodnia.
Email - wybierz, jeśli akcja ma się wydarzyć dla wiadomości przychodzących z określonych adresów e-mail.
Temat zawiera - wybierz, jeśli akcja ma uwzględniać wiadomości z określonym tematem (lub zawierające w temacie wybraną frazę).
Nazwa klienta zawiera - wybierz, jeśli akcja ma uwzględniać wiadomości od określonego nadawcy (możesz ustawić fragment nazwy nadawcy).
Nowa wiadomość zawiera - wybierz, jeśli akcja ma się wydarzyć dla wiadomości zawierających określone frazy.
Godzina - wybierz, jeśli akcja ma się wydarzyć w określonych godzinach.
Integracje - wybierz, jeśli akcja ma dotyczyć wiadomości z określonej integracji (np. jeśli w ramach jednego kanału masz zintegrowanych kilka kont).
Nowa wiadomość - wybierz, jeśli akcja ma się wydarzyć, kiedy zostanie odebrana jakakolwiek nowa wiadomość.
Akcja - wybierz, jeśli Twoja automatyczna akcja ma się wydarzyć w odpowiedzi na jedną z trzech akcji w systemie: pierwsza wiadomość od klienta, każda nowa wiadomość od klienta, utworzenie zwrotu.
Tag został przypisany - wybierz, jeśli Twoja automatyczna akcja ma się wydarzyć w odpowiedzi na dodanie określonego tagu do ticketu.
Status został ustawiony - wybierz, jeśli Twoja automatyczna akcja ma się wydarzyć w odpowiedzi na ustawienie określonego statusu dla ticketu.
Ostatnia odpowiedź klienta - wybierz, jeśli automatyczna akcja ma być uzależniona od tego, kiedy przyszła ostatnia odpowiedź od klienta.
Ticket został utworzony - wybierz, jeśli automatyczna akcja ma być uzależniona od tego, kiedy ticket został utworzony.
Status odpowiedzi - wybierz, jeśli automatyczna akcja ma być uzależniona od tego, czy nadawca dostał odpowiedź.
Status ticketu - wybierz, jeśli akcja ma uwzględniać tylko tickety o określonym statusie (np. otwarte lub zamknięte)
Konto Allegro - wybierz, jeśli akcja automatyczna ma działać na konkretnym koncie Allegro.
Inbox - wybierz, jeśli chcesz ustawić akcję tylko dla wybranego inboxu.
Grupa inboxów - wybierz, jeśli chcesz ustawić akcję dla wybranej grupy inboxów.
Typ ticketu - wybierz, jeśli akcja ma uwzględniać tylko tickety o określonym typie (np. zwroty).
Godziny pracy - wybierz, jeśli akcja ma się wydarzyć tylko w godzinach lub poza godzinami pracy określonego pracownika.
Tam, gdzie do wyboru masz warunkowanie jest/nie jest, możesz budować akcję także na podstawie wykluczenia niechcianych elementów.
Przykład: Jeśli wszystkie wiadomości oprócz dyskusji Allegro mają trafiać do wybranego pracownika, nie musisz przypisywać mu po kolei wszystkich źródeł oprócz tego jednego - zamiast tego użyj wykluczenia. Wybierz warunek Źródło > nie jest > Dyskusje Allegro, a następnie w akcji wybierz Przypisz agenta.

Akcje do wyboru:

Wyślij wiadomość - wysyła ustaloną treść do nadawcy wiadomości, która spełnia określone wczesniej warunki.
Wyślij tłumaczoną wiadomość - wysyła ustaloną treść, przetłumaczoną na wybrany język, do nadawcy wiadomości, która spełnia określone wcześniej warunki.
Wiadomość od AI EXPERIMENTAL - wysyła treść utworzoną przez sztuczną inteligencję w oparciu o kontekt odebranej wiadomości.
Wyślij email - wysyła e-mail na okręślony adres e-mail (nie do nadawcy).
Ustaw status - automatycznie ustawia określony status danego ticketu.
Przypisz agenta - automatycznie przypisuje wybranego pracownika do danego ticketu.
Przypisz tag - - automatycznie przypisuje określony tag do danego ticketu.
Możesz łączyć ze sobą warunki i akcje w ramach jednego workflow. Łączenie warunków pozwoli Ci doprecyzować, w jakiej sytuacji ma się zadziać dana akcja. Łączenie akcji pozwoli wykonać więcej niż jedno automatyczne działanie poprzez te same warunki.
Przykład: Jeżeli chcesz ustawić przypomnienie o zapytaniu, na które w ciągu doby nie udzielono odpowiedzi, możesz wybrać kombinację warunków: Status odpowiedzi > Nie odpowiedziano oraz Ticket został utworzony > Więcej niż > 24.
Aby zapisać akcję, dodaj jej nazwę i opis. Najlepiej ustawić taką nazwę i opis, dzięki którym w widoku wszystkich akcji ta konkretna akcja będzie łatwa do znalezienia. Następnie kliknij Dodaj.

Szablony automatycznych akcji

Szablony to przykłady automatycznych akcji. Możesz skorzystać z szablonu bez zmian (wystarczy po wejściu w szablon kliknąć Dodaj) lub dostosować go najpierw do swoich potrzeb, a dopiero później dodać.
automatyczne akcje - szablony

Wyłączenie automatycznej akcji

Jeśli chcesz wyłączyć automatyczną akcję, ale nie chcesz jej usuwać, kliknij trzy kropki na wybranym kafelku i wybierz Edytuj. Przełącz suwak z opisem Włącz widoczny u góry, a następnie kliknij Zaktualizuj. W widoku kafelków włączone akcje są oznaczone zielonym tagiem Tak, a wyłączone czerwonym tagiem Nie.
automatyczne akcje - włączanie i usuwanie

Usunięcie automatycznej akcji

Jeśli chcesz trwale usunąć automatyczną akcję, kliknij trzy kropki na wybranym kafelku i wybierz Usuń, a następnie potwierdź usunięcie.
Uwaga: usuniętej akcji nie można przywrócić!