Microsoft Exchange IMAP

Dodawanie nowego konta MS Exchange IMAP

Aby dodać konto MS Exchange należy podać dane w panelu responso tutaj. Następnie podajemy dane logowania do konta jak na poniższym przykładzie

System sam automatycznie pobierze informacje o portach oraz domenach.

Po poprawnym podaniu danych nasąpi synchronizacja konta. W tym etapie będą pobierane wiadomości których czas będzie zależny od ich ilości oraz wielkości załączników. Średnio trwa to do 1h.

Po zakończeniu synchronizacji będzie możliwe odpowiadanie na wiadomości jak i pojawiąć się będę nowe.

Uwaga! Aby poczta poprawnie się skonfigurowała wymagane jest ustawienie odpowiednich uprawnień dla konta.

Przechodzimy do panelu administracyjnego tutaj

Następnie wybieramy konto użytkownika dalej zakładka Poczta

Na koniec ustawiamy jak poniżej

Last updated