Filtry

Filtry są bardzo ważne aby w łatwy i szybki sposób odnaleźć pożądane wiadomości. W systemie Responso dodaliśmy możliwość oddawania własnych filtrów i ich zapis. Szybki dostęp umożliwia lista własnych filtrów w lewym menu nawigacyjnym w inbox.

W celu dodania nowego filtru należy przejść głównego okna inbox, następnie po prawej stronie klikamy w przycisk "Filtry":

Dodawanie nowego filtru:

W celu dodania nowego filtru w pierwszej kolejności wybieramy interesujący nas filtr. Następnie w prawym dolnym rogu klikamy na przycisk "Zapisz filtr". Taki filtr zapisujemy pod odpowiednią nazwą która będzie się wyświetlała w menu po lewej stronie zaraz pod standardowymi filtrami. Podczas zapisu mamy możliwość udostępnienia danego filtru dla innych agentów w systemie.

Kolejność wyświetlania filtrów:

Po lewej stronie głównego okna w zakładce Filtry wybierz Zarządzaj lub kliknij tutaj, aby ustawić indywidualne sortowanie filtrów. Wystarczy najechać kursorem myszki na ikonę sześciu kwadratów i przesunąć wybrany filtr w dowolne miejsce na liście:

Typy filtrów:

Status

Filtr umożliwiający filtrowanie wybranych statusów. Możemy wybrać więcej niż jeden status dla tego filtru.

Źródło

Tutaj możemy filtrować w zależności od źródła wiadomości np: allegro z podziałem osobno na dyskusje oraz wiadomości dotyczące ofert, Shopee, Amazon, Baselinker oraz wiele więcej.

Typ ticketów:

w systemie mamy kilka typów ticketu:

  • Ticket - nowa wiadomość

  • Opinia - wszystkie opinie pochodzące z integracji

  • Opinia pozytywna - pozytywne opinie pochodzące z integracji

  • Opinia negatywna - negatywne opinie pochodzące z integracji

  • Zwrot - zwroty pochodzące z integracji

Integracja:

Oprócz możliwości filtrowania źródła, możemy również filtrować w zależności od danego konta. Mając w systemie np kilka kont Shopee możemy za pomocą tego filtru filtrować wiadomości pochodzące z danego konta.

Konto Allegro:

Dzięki temu filtrowi możemy filtrować wiadomości pochodzące z konkretnego konta allegro.

Status odpowiedzi:

Za pomocą tego filtru oddzielimy wiadomości które nadal oczekują na odpowiedź od tych na które odpowiedzi już udzieliliśmy.

Agent:

Filtr umożliwiający filtrację w zależności od agenta który udzielił odpowiedzi.

Tag:

Możliwość filtracji w zależności od tagu.

Priorytet:

Filtracja na podstawie priorytetów które nadaliśmy przy danej wiadomości.

Data utworzenia:

Możliwość filtracji wiadomości za dany okres czasowy.

Inbox:

Dzięki temu filtrowi będziemy mogli filtrować wiadomości które zostały przekierowane na dane inboxy, podczas przekierowania wiadomości. Więcej na temat przekierowania wiadomości znajdziesz tutaj Przekierowanie wiadomości.

Poniżej znajduje się film na którym przedstawiliśmy jak oddawać własne filtry, edytować czy usuwać:

Last updated