Integracja z PrestaShop

Integracja z PrestaShop umożliwi Ci odbieranie w Responso wiadomości z formularza osadzonego w e-sklepie. W Responso zobaczysz także dane o zamówieniach.

Dodawanie integracji

Aby dodać integrację kliknij przycisk Dodaj kanał i z listy integracji wybierz PrestaShop. Następnie kliknij przycisk Dodaj konto.

W wyświetlonym oknie wpisz nazwę swojej integracji. W polu Host wklej adres swojego sklepu osadzonego na PrestaShop. W polu Klucz webservice wklej klucz wygenerowany w PrestaShop.

Generowanie klucza w PrestaShop

W nowej karcie zaloguj się na swoje konto administratora w PrestaShop. Z menu po lewej stronie wybierz Advanced Parameters (na samym dole), a następnie Webservices. Kliknij przycisk Add new webservice key w prawym górnym rogu.

Aby wygenerować klucz, najpierw dodaj opis, a następnie w tabeli zaznacz odpowiednie uprawnienia odczytu – w kolumnie View (GET) zaznacz: Customers, Orders, Order States i States. Następnie kliknij przycisk Generate, a później Save. Skopiuj wygenerowany klucz.

Dodanie adresu Responso do PrestaShop

Pierwszy sposób to dodanie przekierowanie poczty zgodnie z instrukcją zamieszczoną w tym filmie. Umożliwi to zachowanie kopii korespondencji na Twojej poczcie.

Drugi sposób wybierz tylko w sytuacji, jeśli nie chcesz zachować kopii korespondencji w swojej skrzynce mailowej. Skopiuj wygenerowany w Responso adres e-mail i przejdź do karty, w której otwarty jest PrestaShop. Z menu po lewej stronie wybierz Shop Parameters, a następnie Contact. Wklej adres jako nowy kontakt lub podmień któryś z istniejących.

FAQ

Jak szybko zostaną pobrane wiadomości za pierwszym razem?

Jest to uzależnione od wybranego sposobu przekazywania poczty. Dla integracji e-mail za pomocą IMAP/SMTP wiadomości są pobierane średnio co 5-10 minut. Dla przekierowania wiadomości są pobierane natychmiast.

Ile wiadomości zostanie pobranych po dokonaniu integracji?

Jest to uzależnione od wybranego sposobu przekazywania poczty. Dla integracji e-mail za pomocą IMAP/SMTP pobrane zostaną wszystkie wiadomości znajdujące się w zintegrowanej skrzynce. Dla przekierowania wiadomości sprzed integracji nie zostaną pobrane i nie będą widoczne w Responso. Integracja będzie dotyczyła tylko nowych, przekierowanych wiadomości.

Gdzie zobaczę informacje z PrestaShop w Responso?

Tickety z PrestaShop w Responso widoczne są w oknie głównym na liście wiadomości. Są oznaczone logo PrestaShop.

Last updated