Moduł opinii

Responso pozwala na zarządzanie opiniami z wielu kont Allegro w jednym miejscu.

Moduł opinii jest dostępny z poziomu głównego paska menu, pod symbolem gwiazdki. Gromadzone są w nim wyłącznie opinie pochodzące z Twoich zintegrowanych z Responso kont Allego - nie znajdziesz tam innego rodzaju ticketów.

Lista opinii

Na liście widoczne są następujące pozycje:

 • ocena pokazana przy pomocy gwiazdek i kciuka w górę lub w dół,

 • login kupującego, który wystawił opinię,

 • źródło - Twoje konto Allegro, którego dotyczy opinia,

 • treść komentarza (w przypadku dłuższych komentarzy pełną treść możesz podejrzeć po kliknięciu Zobacz więcej),

 • data utworzenia komentarza.

Aby przejść do wybranej opinii (widoku ticketu), po najechaniu na wybraną opinię na liście należy kliknąć ikonkę, która pojawi się na pasku po prawej stronie.

Filtrowanie

Zakres dat

Domyślnie lista opinii pokazuje tickety z ostatnich 90 dni, ale możesz zawęzić lub rozszerzyć widok. Aby to zrobić, kliknij przycisk z widocznymi datami. Wybierz z listy jedną z gotowych propozycji (np. Ten miesiąc) lub pozycję Zakres niestadardowy (w tym przypadku musisz zaznaczyć pożądany zakres w kalendarzu).

Filtry

Jeśli potrzebujesz bardziej precyzyjnego wyszukiwania opinii, skorzystaj z przycisku Filtry. W wyświetlonym oknie możesz zaznaczyć, jakie opinie Cię interesują, zawężając wyszukiwanie do określonych warunków:

 • Źródło (na ten moment tylko Allegro);

 • Kanał (wybrane konto Allegro);

 • Status odpowiedzi (odpowiedziano lub nie odpowiedziano) ;

 • Ocena (liczba gwiazdek od 1 do 5);

 • Typ (pozytywna lub negatywna);

 • Tagi (wyświetli się lista utworzonych tagów);

 • Status (chodzi o status ticketu, np. zamknięty lub otwarty);

 • Agent (pracownik przypisany do ticketu).

Po określeniu odpowiednich warunków kliknij Pokaż wyniki.

Ticket opinii

Ticket opinii wygląda podobnie jak inne tickety w Responso. Po prawej widoczne są informacje o użytkowniku; możesz też podejrzeć dane o zamówieniu z BaseLinkera.

W środkowej części widzisz wszystkie szczegóły danej opinii: datę, typ, liczbę gwiazdek, produkt, którego dotyczy. Na pasku powyżej masz dostęp do różnych akcji - możesz na przykład wydukować ticket czy utworzyć powiązane z nim zadanie. Poniżej informacji o opiniach możesz rozwinąć okno odpowiedzi (wystarczy kliknąć Odpowiedz) i ręcznie odpisać na opinię.

Po lewej stronie widoczny jest podgląd wszystkich opinii z możliwością filtrowania.

Automatyczne akcje dla opinii

Poproś o usunięcie

Allegro umożliwia sprzedawcy wysłanie do kupującego jednorazowo prośby o usunięcie opinii. Dzięki Responso możesz zautomatyzować ten proces.

Będąc w module opinii, wybierz z kolumny po lewej stronie automatyczną akcję Poproś o usunięcie. Kliknij przycisk Dodaj i wybierz Allegro. Teraz możesz skonfigurować swoją automatyczną prośbę.

 • Nazwa - to robocza nazwa, która pozwoli Ci szybko zidentyfikować konkretną automatyczną akcję.

 • Konto Allegro - możesz zaznaczyć opcję Dowolne konto lub wybrać konkretne konto zintegrowane z Responso.

 • Typ opinii - wybierz, jakiego rodzaju opinii ma dotyczyć akcja (możesz wybrać zarówno pozytywny jak i negatywny)

 • Opinie - możesz zaznaczyć opcję Dowolna ocena poniżej 5 gwiazdek lub precyzyjnie określić, dla jakiej liczby gwiazdek (osobno za zgodność z opisem i za obsługę kupującego) chcesz utworzyć akcję.

 • Treść wiadomości - tu wpisz treśc, która ma być automatycznie wysyłana w prośbie o usunięcie opinii spełniającej kryteria.

Po ustawieniu warunków i treści kliknij Dodaj.

Automatyczna odpowiedź

Allegro umożliwia kupującym odpowiedanie na negatywne opinie kupujących. Również ten proces możesz zautomatyzować z Responso.

Dodawanie akcji Automatyczna odpowiedź przebiega identycznie, jak opisanej powyżej akcji Poproś o usunięcie. Pamiętaj jednak, że odpowiadanie jest możliwe tylko w przypadku opinii negatywnych - nawet jeśli w warunkach wybierzesz typ opinii pozytywny, taka odpowiedź nie zadziała na pozytywne opinie.

Lista automatycznych akcji dla opinii

Po utworzeniu automatycznych akcji, zarówno w sekcji Poproś o usunięcie, jak i Automatyczna odpowiedź zobaczysz listę utworzonych akcji. Na liście możesz zobaczyć nazwę akcji, datę jej utworzenia, status (czy akcja jest aktywna czy nie). Z poziomu listy możesz także edytować akcję lub ją usunąć.

Jeśli chcesz wyłączyć akcję automatyczną, ale nie chcesz jej usuwać, kliknij Edytuj, a następnie odznacz pole Włącz w prawym górnym rogu.

Last updated