Integracja email za pomocą IMAP/SMTP

Aby w sprawny sposób zintegrować dowolną skrzynkę mailową z systemem Responso, warto skorzystać z integracji e-mail za pomocą IMAP/SMTP, która pozwoli Ci na zachowanie historii korespondencji. W poniższej instrukcji przedstawiamy kroki, jakie należy podjąć w celu prawidłowego uruchomienia integracji.

Jeśli chcesz zintegrować skrzynkę Gmail, przed przystąpieniem do integracji włącz IMAP w ustawieniach swojej skrzynki. W tym celu po zalogowaniu się do konta Gmail na komputerze kliknij ikonę koła zębatego, następnie kliknij przycisk Zobacz wszystkie ustawienia, przejdź do zakładki Przekazywanie i POP/IMAP i tam zaznacz opcję Włącz IMAP.

Dodanie integracji IMAP/SMTP

  1. Kliknij przycisk Dodaj kanał i z listy wybierz integrację IMAP/SMTP.

  1. W widoku, który się pojawił, kliknij przycisk Dodaj konto.

  1. Uzupełnij pola. W polu hasło podaj hasło do swojej skrzynki mailowej, chyba że korzystasz z poczty Gmail, Yahoo lub Outlook - w tym przypadku konieczne będzie utworzenie hasła dla aplikacji Responso. Zobacz tutaj, jak to zrobić.

  1. Z listy rozwijanej wybierz odpowiedni zakres czasowy dla synchronizacji. Synchronizacja oznacza m.in. poprawne łączenie wątków w Twojej skrzynce mailowej z wiadomościami obsługiwanymi poprzez Responso. Nie oznacza to wstecznego importu wiadomości do Responso.

  2. Kliknij Utwórz. Twoja integracja została dodana.

Utworzenie hasła dla aplikacji

Zobacz jak utworzyć hasło dla aplikacji Responso:

👉 Gmail

👉 Outlook

👉 Yahoo

Rozwiązywanie trudności w dodaniu integracji

W niektórych przypadkach konieczne może być inne skonfigurowanie integracji niż domyślne. W takim przypadku po kliknięciu Utwórz w kroku piątym, zobaczysz takie okno (kod błedu może się różnić):

W tym przypadku spróbuj wykonać poniższe kroki.

  • Jeżeli dodajesz integrację ze skrzynką Gmail, Outlook lub Yahoo, upewnij się, że podane hasło jest hasłem utworzonym dla aplikacji Responso, a nie Twoim głównym hasłem do logowania do tej skrzynki.

  • Jeżeli problem nadal występuje, spróbuj wpisać alternatywny numer portu SMTP: 465. Jeśli opcja szyfrowania TLS jest odznaczona, zaznacz ją.

  • Jeśli próbujesz zintegrować skrzynkę home.pl, użyj danych: port IMAP 993, port SMTP 465. W obu przypadkach zaznacz opcję szyfrowania TLS.

Jeżeli pomimo wykonania powyższych kroków nadal nie uda Ci się zintegrować skrzynki, skontaktuj się z naszą obsługą klienta.

Po pobraniu wiadomości przez IMAP zostaną one oznaczone jako przeczytane, a wiadomości wysłane pojawią się w folderze wysłane.

Ta funkcjonalność jest w wersji beta. Możesz z niej korzystać, ale pracujemy nad jej udoskonaleniem.

Last updated