Raporty w Responso

W Responso masz możliwość podglądu efektywności pracy Twojego zespołu jak i wyciągania statystyk z wszystkich przychodzących wiadomość i ticketów poprzez moduł Raporty.

Wejdź w zakładkę Raporty znajdującą się w lewym panelu bocznym:

Dla wszystkich raportów możesz określić przedział czasowy, jaki mają obejmować. DOmyślnie jest to ostatni tydzień. Aby zmienić ten przedział, kliknij na przycisk z datami widoczny w prawym górnym rogu i wybierz jeden z domyślnych przedziałów lub ustaw zakres niestandardowy.

Dostępne raporty

Panel

W panelu głównym raportów masz podgląd statystyk wiadomości ze wszystkich źródeł. Znajdziesz tu:

  • w pierwszej sekcji - liczby: łączną liczbę ticketów, średni czas pierwszej odpowiedzi, a także średni czas odpowiedzi (bierze pod uwagę wszystkie odpowiedzi podczas konwersacji);

  • w drugiej sekcji - wykres tickety i wiadomości, gdzie oprócz powyższych liczb możesz zobaczy także dane na temat wiadomości wychodzących i przychodzących w danym okresie;

  • sekcja trzecia to wykresy pokazujące rozkład ticketów w podziale na źródło (integracje), a także w podziale na mailboxy, czyli konkretne konta w ramach danych integracji.

Wszystkie wykresy widoczne w tej zakładce możesz eksportować. Aby to zrobić, kliknij na ikonę w prawym górnym rogu wykresu i wybierz z jakim rozszerzeniem ma zostać zapisany na Twoim komputerze. Możesz też wydrukować wykres lub otworzyć go na pełnym ekranie.

Agenci

Wybierając z menu po lewej zakładkę Agenci, możesz zobaczyć raporty dotyczące efektywności swoich pracowników. Sprawdzisz tutaj liczbę wiadomości wysłanych przez danego agenta, liczbę przypisanych do niego ticketów, a także średnie czasy pierwszej odpowiedzi i odpowiedzi w ujęciu ogólnym. Kolejność na liście możesz sortować według wybranego parametru - aby to zrobić, kliknij ikonę strzałek przy odpowiedniej pozycji.

Raport pracy agentów możesz skopiować (pierwsza ikona widoczna na obrazku poniżej) lub wyeksportować na dysk (ikony w środku). Zanim to zrobisz, możesz wybrać, które informacje mają być widoczne w raporcie (ostatnia ikona - po kliknięciu możesz odznaczać i zaznaczać wybrane pozycje).

Aby czasy odpowiedzi pracowników były bardziej wiarygodne, uzupełnij godziny pracy agentów w ich profilach. Kiedy to zrobisz, czas odpowiedzi będzie liczony tylko w ramach ustalonych godzin pracy. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Raporty według dnia

Jeśli chcesz wiedzieć, w jakich godzinach kupujący wysyłają najwięcej wiadomości i kiedy Twoi pracownicy są najbardziej obciążeni, wybierz z menu po lewej zakładkę Raporty według dnia. Znajdziesz w niej dwa wykresy:

  • nowe tickety według pory dnia,

  • wysłane wiadomości według agenta i dnia.

Wszystkie wykresy widoczne w tej zakładce możesz eksportować. Aby to zrobić, kliknij na ikonę w prawym górnym rogu wykresu i wybierz z jakim rozszerzeniem ma zostać zapisany na Twoim komputerze. Możesz też wydrukować wykres lub otworzyć go na pełnym ekranie.

Produkty (Tickety)

Które produkty generują najwięcej zapytań? Aby się tego dowiedzieć, wybierz z menu zakładkę Produkty (Tickety). Zobaczysz listę produktów wraz z informacją, ile ticketów dotyczy każdego z nich (liczbowo i procentowo). Możesz posegregować listę rosnąco lub malejąco. Na końcu każdego wiersza znajdziesz także przycisk, który przeniesie Cię do listy ticketów powiązanych z danym produktem.

Produkty (Zwroty)

Informacja na temat tego, które produkty generują najwięcej zwrotów, może być szczególnie przydatna, dlatego wyodrębniliśmy ten raport. Działa identycznie jak raport produktów dla wszystkich ticketów, z tym że dotyczy jedynie ticketów zwrotu.

Last updated