Lista spamowa

Możliwość dodawania adresów e-mail do czarnej listy.

Oprócz oznaczenia statusu niechcianej wiadomości jako SPAM, możesz także dodać adres nadawcy takiej wiadomości do listy spamowej. Po dodaniu go do listy, każda kolejna wiadomość otrzymana z tego adresu będzie automatycznie otrzymywała status SPAM, a co za tym idzie, nie będzie widoczna na liście ticketów w głównym widoku inboxu.

Dodawanie adresy nadawcy do listy spamowej

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  • W widoku ticketu, w sekcji po prawej stronie, kliknij przycisk Dodaj do SPAM.

  • Wejdź w menu Ustawienia > Spam i tam kliknij przycisk Dodaj adres e-mail. Po wpisaniu maila, który chcesz dodać do listy spamowej, kliknij Utwórz.

Last updated