Zadania

Moduł zadań oparty na metodzie Kanban pomaga organizować pracę zespołu obsługi klienta. Dzięki niemu możesz w Responso tworzyć zadania powiązane z ticketami.

Widok projektów

Wszystkie zadania utworzone w ramach organizacji, do których masz dostęp, możesz zobaczyć w sekcji Zadania, którą znajdziesz na pasku menu po lewej stronie. Zadania są pogrupowane w projekty, zwane inaczej tablicami.

Podgląd każdej tablicy zawiera jej nazwę, informację o tym, kto ją utworzył, osoby przypisane do projektu oraz liczbę utworzonych w ramach niego zadań. Po kliknięciu w trzy kropki w prawym górnym rogu podglądu, możesz wybrać jedno z poleceń:

  • Pokaż projekt – po kliknięciu zobaczysz szczegółowy widok tablicy (możesz go też zobaczyć, klikając w nazwę tablicy.

  • Edytuj projekt – po kliknięciu możesz zmienić nazwę tablicy i listę przypisanych osób.

  • Zamknij projekt – po kliknięciu możesz zmienić stan tablicy z otwartego na zamknięty.

Z poziomu widoku tablic możesz także użyć przycisku Filtr i wybrać, czy chcesz zobaczyć projekty otwarte, czy zamknięte.

Tworzenie nowego projektu

Aby stworzyć nowy projekt, kliknij przycisk Dodaj tablicę. W wyświetlonym oknie w polu Tytuł wpisz nazwę projektu. Po kliknięciu w pole Przypisz do projektu wyświetli się lista osób z Twojej organizacji, którym możesz udzielić dostępu do swojej tablicy. Możesz przypisać dowolną liczbę osób do projektu. Kiedy wszystko będzie gotowe, kliknij Zapisz.

Szczegółowy widok tablicy

Zadania (taski) w każdym projekcie mogą mieć jeden ze statusów: Nowy, Przetwarzany, Do sprawdzenia, Zakończony. W zależności od statusu, będą wyświetlać się w odpowiedniej sekcji. Aby przenieść task do innej sekcji, wystarczy kliknąć na niego i, przytrzymując klawisz, przeciągnąć w wybrane miejsce. W ten sposób automatycznie zmieni się jego status.

Z poziomu tablicy możesz zobaczyć zadanie i informacje o nim: tytuł, osobę, która je utworzyła, początek opisu, etykietę (jeśli została dodana), datę utworzenia oraz liczbę komentarzy do zadania (możliwość dodawania komentarzy pojawi się niebawem). Jeśli task jest powiązany z ticketem, zobaczysz także odnośnik do tego ticketu. Aby edytować lub zobaczyć szczegółowy widok zadania (w tym pełny opis), kliknij ikonę ołówka obok tytułu.

Tworzenie zadania

Możesz utworzyć nowy task na dwa sposoby.

  1. Z poziomu projektu – możesz wybrać przycisk Dodaj task w prawym górnym rogu albo polecenie Dodaj kolejny task za pomocą przycisku pod wybraną sekcją lub po rozwinięciu trzech kropek w nagłówku danej sekcji. Tworząc zadanie z poziomu projektu, nie możesz zmienić tablicy, do której będzie przypisane, ale możesz zmienić jego status.

  2. Z poziomu ticketu – kliknij trzy kropki w górnej części ticketu (obok ikony drukarki) i wybierz Dodaj task. W tym przypadku możesz wybrać, do którego projektu przypisać zadanie, ale nie możesz wybrać statusu (domyślnie zostanie skategoryzowany jako nowy).

W oknie tworzenia taska możesz ponadto wybrać osoby przypisane do zadania, nadać tytuł, dodać etykiety, jeśli są potrzebne, oraz opis. Dodając task z poziomu projektu, masz szerokie możliwości edycji tekstu w polu opisu zadania.

Utworzenie zadania z poziomu ticketu automatycznie tworzy powiązanie pomiędzy tym ticketem a utworzonym zadaniem. W widoku ticketu, w informacjach po prawej stronie, w sekcji Zadania podlinkowane będą tablice, na których znajdują się taski powiązane z danym zapytaniem. Jeden ticket może być powiązany z wieloma taskami. Nie ma jednak możliwości przypisania ticketu do taska utworzonego z poziomu projektu.

Last updated