Responso
PL
Search
K
Links
Comment on page

Integracja z Kaufland

Integracja Kaufland w Responso

Aby zintegrować system Responso z Kaufland, należy powiązać konto z naszym systemem. Wejdź w ustawienia > Integracje > Kaufland, lub kliknij tutaj. Następnie dodaj swoje konto:
System poprosi Cię o wprowadzenie poniższych danych:
Wprowadzanie klucza klienta
Klucz klienta oraz Sekretny klucz znajdziesz na swoim koncie Kaufland.
Wygeneruj dane dostępowe: Client Key oraz Secret Key, a następnie wprowadź je w systemie Responso. Na samym końcu wybierz Dodaj. Gotowe.

Jak szybko pobierają się wiadomości za pierwszym razem?

Po udanym dodaniu konta Kaufland wiadomości zaczną się pobierać. Przy pierwszym pobraniu czas ten może być różny w zależności od ilości wiadomości. Natomiast proces ten nie powinien trwać dłużej niż 1 godzina. Później wiadomości są pobierane średnio co 5-10 minut.

Ile wiadomości zostanie pobranych?

Pobrane zostaną wszystkie wiadomości z dodanego konta.

Gdzie zobaczę dane z Kaufland w Responso?

Dane z Kaufland w Responso pojawiają się w głównym oknie na liście wszystkich wiadomości, gdzie są odpowiednio oznaczone logo Kaufland:
Po otwarciu danej wiadomości mamy dostęp do informacji, jakich jak:

Najczęściej pojawiające się trudności

Wiadomości się nie pobierają
Na początku sprawdź czy nie pojawiła się ikona informująca o problemach z kontem. Ikona znajduje się w prawym górnym rogu
Jeżeli jest informacja o problemie z danym koncie, spróbuj dodać je ponownie. Jeżeli to nie pomoże, napisz do nas wiadomość na [email protected] sprawdzimy co się dzieje
😄

Dalsze kroki